Kawhia Community Board

The Kawhia Community Board meets in the Kawhia Community Meeting Room, Jervois Street, Kawhia, beginning at 1pm, unless otherwise advised.

 2019

20/11/2019 [PDF, 513 KB]

View Agenda [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB]

View Standing Orders [PDF, 513 KB]

View Code of Conduct [PDF, 513 KB]

[PDF, 513 KB] View Minutes [PDF, 509 KB]
31/10/2019 [PDF, 513 KB] View Agenda [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] View Minutes [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB]
20/09/2019 [PDF, 513 KB] View Agenda [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] View Minutes [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB]
9/08/2019 [PDF, 513 KB] View Agenda [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] View Minutes [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB]
7/06/2019 [PDF, 513 KB] View Agenda [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] View Minutes [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB]
2/04/2019 [PDF, 513 KB] View Agenda [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] View Minutes [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB]
1/02/2019 [PDF, 513 KB] View Agenda  [PDF, 513 KB] View Minutes [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB] [PDF, 513 KB]

2018

07/12/2018 View Agenda [PDF, 149 KB] View Minutes [PDF, 260 KB]
19/10/2018 View Agenda [PDF, 459 KB] View Minutes [PDF, 271 KB]
10/08/2018 View Agenda [PDF, 272 KB] View Minutes [PDF, 251 KB]
08/06/2018 View Agenda View Minutes
06/04/2018 View Agenda View Minutes
02/02/2018 View Agenda View Minutes

 

2017

15/12/2017 View Agenda View Minutes
13/10/2017 View Agenda View Minutes
18/08/2017 View Agenda View Minutes
09/06/2017 View Agenda View Minutes
13/04/2017 View Agenda View Minutes
17/02/2017 View Agenda View Minutes

 

2016

09/12/2016 View Agenda View Minutes
21/10/2016 View Agenda View Minutes
30/09/2016 View Agenda View Minutes
22/07/2016 View Agenda View Minutes
27/05/2016 View Agenda Pending
18/03/2016 View Agenda View Minutes

 

2015

27/11/2015 View Agenda View Minutes
02/10/2015 View Agenda View Minutes
24/07/2015 View Agenda View Minutes
29/05/2015 View Agenda View Minutes
27/03/2015 View Agenda View Minutes
23/01/2015 View Agenda View Minutes

 

2014

12/12/2014 View Agenda View Minutes
26/09/2014 View Agenda View Minutes
25/07/2014 View Agenda View Minutes
23/05/2014 View Agenda View Minutes
28/03/2014 View Agenda View Minutes
24/01/2014 View Agenda View Minutes

 

2013

13/12/2013 View Agenda View Minutes
01/11/2013 View Agenda View Minutes
20/09/2013 View Agenda View Minutes
26/07/2013 View Agenda View Minutes
24/05/2013 View Agenda View Minutes
22/03/2013 View Agenda View Minutes
12/02/2013 View Agenda View Minutes